IPARD-I PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

2011 yılından bugüne IPARD Programını uygulayarak kırsal kalkınma alanında yeni bir sayfa açan TKDK, 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle IPARD-I Programını başarıyla tamamlamıştır. Bu süreçte toplamda 15 proje başvuru çağrı ilanına çıkılmış ve 10.693 proje sahibinin yatırımları hayat bulmuştur.

Geçen 5 yıl içerisinde, faydalanıcı katkılarıyla birlikte toplamda 6,77 Milyar Lirayı bulan yatırım kapsamında TKDK tarafından çiftçilerimize, yatırımcılarımıza sağlanan toplam hibe tutarı 3,15 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca faydalanıcılarımıza IPARD yatırımlarının muaf tutulduğu vergiler sayesinde 1 Milyar 181 Milyon Liralık  dolaylı bir katkı daha sağlanmıştır.

Bu destekler sayesinde Anadolu’nun 42 ilinde;

Tamamı Avrupa Birliği standartlarında olmak üzere 1.107 adet süt üreten382 adet kırmızı et üreten ve 731 adet kanatlı eti üreten tarımsal işletmenin kurulmasına hibe destekleri ile katkı sağlanmıştır.

Yine AB standartlarında gıda güvenliği, hijyen ve çevre koşullarına sahip 120 adet süt işleme, 51 adet süt toplama merkezi, 113 adet et işleme, 141 adet meyve-sebze işleme ve paketleme kapsamında soğuk hava deposu, 19 adet su ürünleri işleme tesisi IPARD fonları ile ülkemize kazandırılmıştır.

Kırsaldan kente göçü önlemek, istihdam ve iş olanaklarını artırmak için atılan adımlar kapsamında ise: 7.292 adet çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, 329 adet Yerel Gıda Tarım Ürünleri Ve El Sanatları, 360 adet kırsal turizm ve 21 adet kültür balıkçılığı yatırımlarına hibe destekleri verilmiştir. Ayrıca Bakanlığımızın faydalandığı 27 adet Teknik Destek projesi %100 hibe ile desteklenmiştir.

Diğer taraftan, gençlere ve kadınlara uyguladığımız pozitif ayrımcılıkla, toplam yatırımların yaklaşık %43`ü 40 yaş altı (4.567) Genç Yatırımcı tarafından;  yatırımların yaklaşık %10`u ise (1.062) kadın girişimcimiz tarafından hayat bulmuştur.

IPARD kapsamında hibe desteği verdiğimiz 350.000 `in üzerinde makine-ekipmanın yanısıra,  geçtiğimiz dönemde ayrıca Kurumumuz tarafından 5.354 adet traktör alımı desteklenmiştir.

IPARD fonlarından faydalanarak kurulan 20 işletme,  27 farklı ülkeye yıllık 86 Milyon Liranın üzerinde ihracat gerçekleştirmektedir.

Yukarıda yer alan tüm hibe desteklerinde, 2016 yılı fon kaybı riskinin en aza indirilmesi için,  fesih, kesinti oranları ve kurdaki yükselme olasılıkları dikkate alınarak, 15. çağrıda yedek listede yer alan proje sahipleri ile de sözleşmeler imzalanarak, 2016 yılında kullanılması gereken 224 milyon Avro tutarındaki bütçeden, 73 Milyon Avro tutarında daha fazla sözleşme yapılarak toplamda 297 milyon Avro`luk sözleşme imzalanmıştır.

2016 Ocak Ayı’nda Avro kuru 3,18 iken, Aralık Ayı’nda 3,62’ye yükselmiştir. 2016 yılında AB Bütçesinden yapılan 752 Milyon TL ödemenin Avro karşılığı, Ocak Kuru`na (3,18) göre 236 milyon Avro`ya denk gelirken, kurun aşırı yükselmesinden dolayı 219 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan yapılan 219 milyon Avro ödemenin Ocak kuruna (3,18) göre TL karşılığı 696 milyon TL`ye denk gelirken, kurdaki yükselmeden dolayı 56 milyon TL`lik daha fazla ödeme yapılarak daha fazla yatırıma destek verilmiştir.

Sonuç itibariyle ülkemize IPARD kapsamında tahsis edilen 1,052 milyar Avroluk fonun, 1,047 milyar Avrosu hibe olarak yatırımcılarımızla buluşturulmuş, son yılda ortaya çıkan yaklaşık 5 milyon Avroluk farka, alınan tüm önlemlere rağmen, Avro kurundaki aşırı yükselmenin yanısıra yatırımlardaki eksik imalat, taahhütlerin yerine getirilememesi gibi faydalanıcılardan kaynaklı faktörler sebep olmuştur. Tüm bu gelişmelere rağmen fon kullanım oranı %99.31 olarak gerçekleşmiş olup, bu oranla IPARD Bileşeni IPA`nın diğer bileşenleri arasında en başarılı bileşen olmuştur.

Diğer taraftan, IPA`nın Kırsal Kalkınma dışındaki diğer 4 bileşeni kapsamında 2009 -2016 yılları arasındaki ödeme tutarları da aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

* Ekim 2016 rakamlarıdır.

IPARD fonlarının sağlam mali yönetim prensiplerine uygun olarak, şeffaf ve etkin bir şekilde kullandırılması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın ve TKDK’nın en önemli sorumluluklarından olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Kurumumuz uluslararası sıkı denetimlere tabi olarak iş ve işlemlerini yürütmekte olup, tüm kontrol süreçleri ve ödemeler AB Akreditasyon Kriterleri gözetilerek en hassas şekilde gerçekleştirilmektedir.

IPARD-II programında Kurumumuza sunulan yaklaşık 9.000 projenin kontrolleri de son aşamaya gelmiş olup, projeleri uygun bulunan yatırımcılarımızla sözleşmeler imzalanacaktır. Bu süreçte sözleşmelerin imzalanabilmesi için “IPARD-II Finansal Anlaşmanın” Ülkemiz ve AB tarafınca imzalanması gerekmektedir. Finansal Anlaşmanın tüm hükümlerine ilişkin her iki tarafça da mutabakat sağlanmış olup, Bakanlar Kurulu onayına müteakip, IPARD-II kapsamında uygun bulunan proje sahipleri ile sözleşmeler imzalanacaktır.

Türkiye-AB Mali işbirliğinin bir yansıması olan IPARD Programı ile AB’nin Ortak Tarım Politikasına ilişkin müktesebatı ve kırsal kalkınma yaklaşımları, gerçekleşen bu yatırımlarla ülkemize aktarılmakta, destek alan işletmelerimizin AB standartlarında üretim yapmasına ciddi katkılar sunmaktadır.

Kamuoyuna Önemle Duyurulur.

Son Haberler / Duyurular

IPARD II Programı 11. Başvuru Çağrı Ön İlanı Yayımlanmıştır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu en geç 2022 yılı Şubat ayının ilk haftası içinde Onbirinci Başvuru Çağrı İlanına çıkacaktır.

Devamını Oku
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ 2021-2022 BAŞVURU DÖNEMİ UYGULAMA REHBERİ YAYINLANDI

Devamını Oku
TKDK IPARD 2 5. ÇAĞRI İLANINI YAYINLAMIŞTIR

TKDK IPARD 2 Programı Kapsamındaki 5. Çağrısını 16.02.2019 tarihi itibariyle yayınlamıştır. Toplamda 250.000.000,00 ? Bütçeli Program İle Hayvancılık İşletmeleri ve Gıda İşleme Tesisleri Desteklenecektir.

Devamını Oku
Girişimcilikte Yeni Dönem

Girişimcilik Desteklerinde Yeni Dönem Başlıyor

Devamını Oku